- פרופסור ענת זוהר -

ענת זוהר היא פרופסורית מן המניין בבית הספר לחינוך באוניברסיטה העברית ובחברת סגל במכון מנדל למנהיגות. בין השנים 2006-2009 שמשה כיו"ר המזכירות הפדגוגית במשרד החינוך. בתפקיד זה הובילה תהליך של שינוי חינוכי במערכת החינוך הישראלית שעיקרו הטמעה של חינוך לחשיבה והבנה במקצועות הלימוד השונים ("אופק פדגוגי") . תחומי ההתמחות האקדמיים שלה הם: הוראת המדעים, למידה והוראה, פיתוח חשיבה של תלמידים, מטה-קוגניציה, פיתוח מקצועי של מורים בהקשר של הוראת חשיבה, מגדר והוראת המדעים, מגדר וחינוך מחוננים, גישור על הפער בין מדיניות חינוכית ושינויים מערכתיים בהוראה ולמידה, ודרכים להטמעת פרויקטים חינוכיים בתחום פיתוח החשיבה בראייה מערכתית

פרופסור ענת זוהר
בית הספר לחינוך
האוניברסיטה העברית
anat.zohar1@mail.huji.ac.il